Akhirnya.. Bisa juga


Akhirnya slackware saya bisa juga dipakai. Ternyata kesalahannya dalam identifikasi harddisk. Harusnya /dev/sda, ini malah /dev/hda. Ya tentu saja nggak akan mungkin bisa.


0 responses to “Akhirnya.. Bisa juga”

  1. Han!
    Mamang bantuan pangadesainkeun blog anu lengkep tur hade. Geus nyobaan sawatara blog tapi kawatesanan jeung tampilanana butut. Ukur anu standar nu aya dina template gratis di blogger jeung blogspot, tapi can nyugemakeun. Kumaha atuh ? Pan Hanhan mah pasehat kana urusan komputer mah, komo deui ayeuna mah geus jadi Sarjana Sains (S.Si) jeung skripsina perkara komputer. Ny, bantuan ?

Ada komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: