Akhirnya.. Bisa juga

Akhirnya slackware saya bisa juga dipakai. Ternyata kesalahannya dalam identifikasi harddisk. Harusnya /dev/sda, ini malah /dev/hda. Ya tentu saja nggak akan mungkin bisa.

0 Thoughts.

  1. Han!
    Mamang bantuan pangadesainkeun blog anu lengkep tur hade. Geus nyobaan sawatara blog tapi kawatesanan jeung tampilanana butut. Ukur anu standar nu aya dina template gratis di blogger jeung blogspot, tapi can nyugemakeun. Kumaha atuh ? Pan Hanhan mah pasehat kana urusan komputer mah, komo deui ayeuna mah geus jadi Sarjana Sains (S.Si) jeung skripsina perkara komputer. Ny, bantuan ?

Ada komentar?

%d bloggers like this: