Tag: hadiah


  • Wilujeng Mang!

    ,

    Tadinamah ka kampus teh rek ka jurusan, moal miluan acara di BPU. Ka kampus teh rek mereskeun masalah administrasi seminar matematika nu can beres, padahal acarana mah geus kaliwat. Ngahaja mereskeunana poe minggu teh meh jongjon, taya nu ngaganggu. Ngan hanjakal, babaturan kuring nu boga konci jurusan nga sms, ngabejaan yen gedung JICA dikonci. Karek […]

    Read more